Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Aktualności

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJACA

15.05.2023

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że 15 maja o godz. 12.00 rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych. Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca do klasy pierwszej odbywać się będzie poza systemem elektronicznym Gdańskiej Platformy Edukacyjnej. Wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka należy złożyć do wybranej szkoły w terminie od 15 maja do 19 maja 2023 r, zgodnie z zasadami rekrutacji.

Procedura odwoławcza

08.03.2023

w związku z nowelizacją przepisów dotyczących procedury odwoławczej zmianie uległy terminy składania odwołań przez rodziców kandydatów nieprzyjętych, a także ich rozpatrywania. Terminy zostały skrócone do 3 dni.  W związku z powyższym aktualizacja została wprowadzona do zasad rekrutacji.

W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły. Uzasadnienie sporządza się  w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Komunikat dla rodziców składających wniosek podpisany podpisem elektronicznym

03.03.2023

Po złożeniu podpisu na wniosku elektronicznym należy złożyć wniosek, korzystając z przycisku Złóż wniosek.

Uwaga! Samo podpisanie wniosku nie jest wystarczające. Wniosek, który nie zostanie złożony, nie będzie podlegał weryfikacji, a tym samym ostatecznie zostanie odrzucony.

Podpisany wniosek, po wybraniu przycisku Złóż wniosek zostanie przesłany do jednostki pierwszego wyboru, która skontroluje prawidłowość załączników, a następnie zaakceptuje lub odrzuci wniosek. Sprawdzaj regularnie konto, aby zapoznać się z decyzją, a w przypadku odrzucenia wniosku skontaktuj się niezwłocznie z jednostką.

Rekrutacja kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego

01.03.2023

Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność ubiegający się o przyjęcie do oddziału integracyjnego nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej i nie składają wniosku elektronicznie. Decyzję o przyjęciu kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego  do oddziału integracyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

W celu zapisania kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek rekrutacyjny wraz z załącznikami do każdej z wybranych szkół wskazanych we wniosku, zgodnie z zasadami rekrutacji.


SZKOŁA PODSTAWOWA PRZY UL. SREBRNEJ

28.02.2023

Informacje dot. nowej szkoły przy ulicy Srebrnej

Nabór do klas pierwszych dla poniższych ulic przeprowadza Szkoła Podstawowa nr 86 im. prof. Jerzego Sampa w Gdańsku

PLANOWANY OBWÓD SZKOŁY PRZY UL. SREBNEJ:

Ametystowa, Augustowska, Białowieska, Brylantowa, Kampinoska, Knyszyńska, Kolorowa, Kryształowa, Muzyka Feliksa, Niepołomicka od 32, Pastelowa, Pienkowskiej Aliny, Przemian, Srebrna, Szmaragdowa, Topazowa, Wigierska, Wolińska, Złota

W związku z budową szkoły przy ul. Srebrnej rodzice (zamieszkali na powyższych ulicach) podczas składania wniosków rekrutacyjnych będą proszeni o deklarację chęci uczęszczania do nowej szkoły lub pozostania przy SP 86.

Kontakt w sprawie naboru do zerówek i klas pierwszych dla nowej szkoły:

Tel. 728 344 470

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

28.02.2023

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych rozpocznie się 1 marca 2023 r. o godzinie 12:00. Od tego terminu na stronie widoczna będzie zakładka Zgłoś kandydaturę oraz Oferta (lista szkół z ofertą edukacyjną oraz opisem).


W Plikach do pobrania znajdują się szczegółowe zasady rekrutacji, a także m.in. lista oddziałów integracyjnych oraz sportowych, wykaz obwodów szkół podstawowych.

Wybór szkół podstawowych obwodowych i spoza obwodu odbywa się w terminie: od 1 marca 2023 r. od godziny 12:00 do 15 marca 2023 r. do godziny 16:00.