[logo]
Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich obowiązywania.


Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
2016-02-01 00:00 2016-02-10 00:00 Przygotowanie wdrożenia
2016-03-14 09:00 2016-04-08 15:00 Publikacja oferty
2016-03-14 09:00 2016-04-08 15:00 Rejestracja kandydatów
2016-04-22 12:00 2016-05-04 15:00 Publikacja list zakwalifikowanych i potwierdzanie woli
2015-04-20 00:00 2015-08-31 00:00 Rekrutacja uzupełniająca
2016-05-16 09:00 2016-05-30 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - rejestracja kandydatów
2016-06-02 12:00 2016-06-08 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list zakwalifikowanych i potwierdzanie woli
Regulamin elektronicznej rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w szkołach podstawowych  na rok szkolny 2016/2017 dostępny jest w dokumentach "do pobrania".