[logo]
Zasady rekrutacji
Zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017
WNIOSEK o kontynuowaniu nauki w klasie pierwszej
WNIOSEK o kontynuowaniu nauki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2016/2017 dla dziecka urodzonego w 2009r., które uczęszcza do klasy I w roku szkolnym 2015/2016
WNIOSEK o przyjęcie dziecka 6 letniego (ur. 2010 r.) do klasy pierwszej
WNIOSEK o przyjęcie dziecka 6 letniego (ur. 2010 r.) do klasy pierwszej w roku szkolnym 2016/2017
WNIOSEK dla dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
WNIOSEK dla dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej spoza obwodu
Wykaz szkół prowadzących rekrutację do oddziałów sportowych klas pierwszych
Wykaz szkół prowadzących rekrutację do oddziałów sportowych klas pierwszych na rok szkolnych 2016/2017
UCHWAŁA NR XIX/555/16 RADY MIASTA GDAŃSKA
UCHWAŁA NR XIX/555/16 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 granic obwodów szkolnych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie miasta Gdańska
ZGŁOSZENIE REKRUTACYJNE DO I KLASY SZKOŁY
ZGŁOSZENIE REKRUTACYJNE DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ OBWODOWEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017
Podręcznik użytkownika dla Kandydata
Podręcznik użytkownika dla Kandydata - Jak poruszać się po systemie naboru.
WNIOSEK REKRUTACYJNY O PRZYJĘCIE DO I KLASY
WNIOSEK REKRUTACYJNY O PRZYJĘCIE DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY ORAZ DLA UCZNIÓW REKRUTUJĄCYCH SIĘ DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017